Har du ikke vært pasient hos oss tidligere er det viktig at du trykker på "Ny pasient" etter at du har trykket på "Bestill time".
Bestiller du time for en du kjenner og han/hun ikke har vært hos oss før, er det viktig at du ikke registrerer denne timen på deg selv, men trykker på " Ny pasient". Husk å ha fødselsnummer (11 siffer), adresse og telefonnummer klart.

Er du allerede pasient hos oss, og skal bestille time til en ny behandlingsform, må du ringe oss på tlf. 92888288, slik at vi får satt av nok tid til behandlingen.

928 88 288

Fysioterapeut

Hva behandler og rehabiliterer en fysioterapeut

Fysioterapien tar utgangspunkt i kroppens bevegelser og funksjonalitet. Fysioterapeuten undersøker og behandler lidelser i muskel- og skjelettsystemet, men har også en viktig rolle som forebygger av livsstilssykdommer relatert til inaktivitet. Fysioterapeuten kan hjelpe deg med;

  • Plager relatert til overvekt.
  • Ryggproblemer.
  • Vedlikehold av funksjoner ved kroniske lidelser som gikt, MS og Parkinsons.
  • Nakke- og skulderproblemer.
  • Spenningshodepine.
  • Behandling og forebygging av idrettsrealterte skader.
  • Veiledning og råd angående spesifikk trening for nye og erfarne utøvere.


Om behandlingen

Tradisjonelt sett benytter fysioterapeuten seg av manuelle teknikker som utspenning, massasje og leddmobilisering.

Veiledende trening og fysisk aktivitet i samråd med pasienten utgjør en stor del av behandlingen.

På Nøtterøy og Horten Helseklinikk har du mulighet for delta i gruppetrening med særlig fokus på rygg, nakke og skulder, hvor en fysioterapeut gir god veiledning og oppfølging.

Livsstilsendringer

I dag arbeider fysioterapeuter i stadig større grad med livsstilsendringer. Fokuset er da på plager og lidelser som er relatert til inaktivitet, som for eksempel diabetes, åreforkalkning, høyt blodtrykk, med mer. Fysioterapeutens oppgave blir i mange situasjoner å kartlegge den enkeltes situasjon og behov, og lage et målrettet og realistisk treningsprogram i samråd med hver enkelt pasient. Det vil også bli tatt fortløpende vurderinger om eventuelle andre behov som supplement til manuell behandling.


Behandling av idrettsskader

Fysioterapi er et kjent yrke innen idrett og de fleste sportsgrener. Her er fysioterapeutens oppgave forebygging av skader og behandling av allerede oppståtte idrettsskader. Gjenopptrening etter sportsrelaterte skader, brudd og diverse operasjoner, inngår i fysioterapeutens kunnskapsfelt. I tillegg kan fysioterapeuten gi råd og veiledning om spesifikk trening, med det mål å optimalisere treningseffekten og dermed unngå skade.

Våre Fysioterapeuter