Har du ikke vært pasient hos oss tidligere er det viktig at du trykker på "Ny pasient" etter at du har trykket på "Bestill time".
Bestiller du time for en du kjenner og han/hun ikke har vært hos oss før, er det viktig at du ikke registrerer denne timen på deg selv, men trykker på " Ny pasient". Husk å ha fødselsnummer (11 siffer), adresse og telefonnummer klart.

Er du allerede pasient hos oss, og skal bestille time til en ny behandlingsform, må du ringe oss på tlf. 92888288, slik at vi får satt av nok tid til behandlingen.

928 88 288

Livsmestringsgruppe

Livsmestringsprogram med fokus på kost, trening og egenrefleksjon!

Dette er et kurs for deg som ønsker varig endring!

Det å kjenne seg selv og forstå hvorfor vi handler som vi gjør, tror vi bidrar til endring.

Mål:

Gjennom kunnskap, refleksjon, bevisstgjøring, diskusjon og motivasjon skape strukturerte prosesser hvor den ideelle målsetningen er endring gjennom å

etablere nye vaner med tanke på varig livsstilsendring (kosthold, trening og hverdagsrutiner).

Vi har fokus på:

·      kunnskap, råd og tips om ernæring

·      Forstå egen spiseatferd

·       Indre motivasjon

·      verktøy for å løse ulike utfordringer i livet

·      At alle er forskjellige og har ulike behov

·      Hvordan få til trening ut i fra den enkeltes forutsetninger og behov

·      Trygghet og god relasjon i gruppa

Målgruppe: Overvekt, diabetes, høyt blodtrykk, høyt kolestreol, hjerte og karsykdom eller ønsker varig endring av livsstil opp mot trening og kosthold.

Kursledere:

Rune Bjørnsen – Gestaltterapeut

Bettina Bergerøy Knutsen – Fysioterapeut

Karina L. Skaug – Ernæringsfysiolog

Varighet:

·      Åtte kurskvelder av 2,5 time i dette inngår tre kvarter fysisk trening og avspenningstekniker. Hver 14 dag (tirsdager)

Antall:  Maks 8 stk.

Oppstart:

·      09.09.14 klokken 1830.

    

Pris: er på kr 3.800 inkludert kostplan.

 

Hilsen Bettina, Rune og Karina

 

 


Vi gir time samme dag og har åpent 365 dager i året.
RING OSS Bestill time online