Har du ikke vært pasient hos oss tidligere er det viktig at du trykker på "Ny pasient" etter at du har trykket på "Bestill time".
Bestiller du time for en du kjenner og han/hun ikke har vært hos oss før, er det viktig at du ikke registrerer denne timen på deg selv, men trykker på " Ny pasient". Husk å ha fødselsnummer (11 siffer), adresse og telefonnummer klart.

Er du allerede pasient hos oss, og skal bestille time til en ny behandlingsform, må du ringe oss på tlf. 92888288, slik at vi får satt av nok tid til behandlingen.

928 88 288

Svimmelhet

Svimmelhet kan være forårsaket av mange faktorer fra indremedisinske tilstander til en stiv nakke. Det er essensielt at det settes en diagnose tidlig i forløpet, slik at pasienten enten henvises til videre utredning eller kommer rask igang med behandling.

Trykk på linken for å lese mer om ytterligere årsaker til svimmelhet.

 

Nakkesvimmelhet - cervikogen svimmelhet

Vårt balansesystem er et avansert apparat som samler informasjon fra flere sensorer i hele kroppen og sender dette til hjernen vår, hvor disse signalene igjen tolkes/prosesseres . Den viktigste informasjonen blir tatt inn fra øynene, balanseorganet i øret og små bevegelses sensorer i muskler som strekkes mellom de øverste segmentene i nakken vår. Det samlede bildet blir bearbeidet av hjernen slik at den til enhver tid har de beste forutsettingene for å holde oss i balanse. Forstyrrelser på en eller flere av disse strukturene kan resultere i en dårligere/forstyrret strøm av informasjon og hjernen vil få problemer med å holde oss i balanse. En stiv nakke som resultat av en nedsatt leddfunksjon/bevegelse, spente muskler og ligamenter kan dermed forstyrre balansen vår og kan derav forårsake svimmelhet.

Da svimmelhet er et meget bredt symptom er det viktig at man oppsøker kyndig helsepersonell med henvisningsmulighet og god kommunikasjon med annet helsepersonell. Ofte skjer utredning i samarbeid med fastlege.

 

Kiropraktoren er godt trenet til å undersøke og behandle nakkesvimmelhet (cervikogen svimmelhet) og har henvisningsrett til spesialist. Vi er på helsenett og kan sende raske meldinger til fastlege for rask og effektivt samarbeid i utredningsfasen. 

 

Trykk på linken for å lese mer om nakkesvimmelhet.

 

Behandling og øvelsesveiledning ved Benign paroksysmal posisjonsvertigo (Krystallsyken - BPPV)

Hvordan diagnostiseres krystallsyken?

 

De aller fleste pasientene som kommer til oss har allerede blitt diagnostisert med BPPV fra fastlege, nevrolog eller ØNH spesialist. Dersom pasienten kommer direkte til oss stilles diagnosen normalt på bakgrunn av symptombildet i tillegg til tester der kroppen legges ned i en horisontal stilling med hodet i spesifikke posisjoner. Reproduksjon av svimmelhet og nystagmus er som regel indikativt for krystallsyken. Slike diagnostiske tester kan normalt avgjøre hvilken side og hvilke bueganger i innerøret som er affisert. Dette er av vesentlig betydning for behandlingen. Dersom symptombilde er uklart eller at pasienten presenterer seg med andre tilleggsymptomer, konferer eller henviser vi pasienten til fastlege eller spesialisthelsetjenesten.

 

Hvordan behandler vi krystallsyken?

 

Uten behandling opplever ca. 6 av 10 med krystallsyken spontan symptomresolusjon etter 3 uker. Det er usikkert om dette skyldes spontan reposisjonering av partiklene eller avverge fra provokative bevegelser.

 

Krystallsyken behandles normalt effektivt med spesifikke manøvre. Disse innebærer at kropp og hode beveges i bestemte plan og retninger for reposisjonering av partiklene. Reposisjoneringsmanøvre har, ved korrekt bruk, en suksessrate på mellom 80 og 90 %. Dette betyr i praksis at de fleste er kvitt svimmelhetsanfall etter 1-3 behandlinger.

Nyere forskningsoppsummeringer (Helminski et al. 2010) anbefaler en kombinasjon av behandling og instruerte hjemmeøvelser for best resultat ved behandling av krystallsyken.

 

Vi har hatt gode resultater med behandling på pasienter med BPPV. Vi opplever at pasienten raskere kan komme tilbake til arbeid og fungere i det daglige. Dog ser vi ofte at pasientene ikke er blitt forespeilet behandling og at de har måtte vente i uvisshet.

 

Et normalt behandlingsregime innebærer 2-3 gg pr første uke, sammen med hjemmeøvelser. Vi forlanger bedring av symptomer allerede etter 2 gg for at vi fortsetter behandling.

Ønsker du time eller har ytterligere spørsmål, ta kontakt med oss! 

 

Trykk på linken for å lese mer om krystallsyke.


Vi gir time samme dag og har åpent 365 dager i året.
RING OSS Bestill time online