Har du ikke vært pasient hos oss tidligere er det viktig at du trykker på "Ny pasient" etter at du har trykket på "Bestill time".
Bestiller du time for en du kjenner og han/hun ikke har vært hos oss før, er det viktig at du ikke registrerer denne timen på deg selv, men trykker på " Ny pasient". Husk å ha fødselsnummer (11 siffer), adresse og telefonnummer klart.

Er du allerede pasient hos oss, og skal bestille time til en ny behandlingsform, må du ringe oss på tlf. 92888288, slik at vi får satt av nok tid til behandlingen.

928 88 288

Bedriftstilbud

Om bedriftsavtalen

Med bedriftsavtale hos NEMUS Horten, Nøtterøy og Tønsberg vil du få følgende fordeler:

 • En vurdering av nerve- muskel- og skjelettsystemet (NMS-systemet) i et unikt tverrfaglig miljø.
 • Time for vurdering, undersøkelse og behandling innenfor 24 timer.
 • Mulighet for akuttime også i helgene.
 • De ansatte kan bestille time direkte på nett.
 • Helserådgivning og tidlig intervensjon for å unngå sykemelding.
 • Arbeidsevnevurdering med sykemelding i maks 12 uker.
 • Samarbeid om tilrettelegging på arbeidsplassen ved sykemelding, for aktiv rehabilitering og tilbakeføring til arbeidet.
 • Henvisning til røntgen, ultralyd, MR og CT.
 • Henvisning til spesialist.
 • Tett samarbeid med pasientens fastlege.
 • Arbeidsplassvurdering.
 • Gruppetrening med fysioterapeut.
 • Vi holder kurs tilrettelagt for den enkelte bedrift etter ønske.

Hvorfor inngå en bedriftsavtale

På landsbasis utgjør nerve-, muskel- og skjelettplager (NMS) mer enn 40 % av sykefraværet og 30 % av uførepensjonen. Det vil med andre ord si at NMS-lidelser plager mange, og de koster bedrifter  mye penger.

En bedriftsavtale med Nøtterøy og Horten Helseklinikk koster ikke bedriften noe i seg selv. Det er opp til den enkelte bedrift å ta stilling til om de ønsker å finansiere konsultasjoner for de ansatte, for eksempel førstegangskonsultasjon, eller kun henvise de ansatte til benadling.

Arbeidslivet kan for mange bli en tung belastning. Dette kan være uavhengig av om man har en stillesittende kontorjobb eller en tung, fysisk jobb. Det er svært kostnadskrevende for arbeidsgiver når arbeidstaker ikke lengre klarer belastningen og må sykemeldes, eller gå med sykefravær over lengre perioder.

Tall fra SINTEF viser at en ukes sykefravær koster bedriften 13 000 kr

Forskning viser at tidlig intervensjon og individuell aktiv behandling er betraktelig mer kostnadseffektiv for en arbeidsgiver, enn bare informasjon og rådgiving. Rask tilgang til undersøkelse og behandling for personer med ryggsmerter vil kunne redusere sykefraværet med 34 prosent (Spine, vol 30, nr. 11/2005, pp. 1235-1241).

Kontakt oss for mer informasjon om vårt bedriftstilbud.

Videre lesning

"Muskel- og skjelettlidelser er hyppigste medisinske årsak til sykefravær og uføreytelser."

"I 2009 var muskel- og skjelettlidelser hoveddiagnosen bak 41 % av sykefraværsdagene dekket av folketrygden".

"Rask tilgang til undersøkelse og behandling for personer med akutte og subakutte ryggsmerter, reduserer sykefraværet med et gjennomsnitt på 35 prosent".