Har du ikke vært pasient hos oss tidligere er det viktig at du trykker på "Ny pasient" etter at du har trykket på "Bestill time".
Bestiller du time for en du kjenner og han/hun ikke har vært hos oss før, er det viktig at du ikke registrerer denne timen på deg selv, men trykker på " Ny pasient". Husk å ha fødselsnummer (11 siffer), adresse og telefonnummer klart.

Er du allerede pasient hos oss, og skal bestille time til en ny behandlingsform, må du ringe oss på tlf. 92888288, slik at vi får satt av nok tid til behandlingen.

928 88 288

For helsepersonell

 

VI ER PÅ HELSENETT!

I utredning og behandling av pasienter med nerve-, muskel -og skjelettlidelser er det helt sentralt med god kommunikasjon mellom aktører i primærhelsetjenesten, og mellom primærhelsetjenesten og sekundærhelsetjenesten.

Vi jobber hardt for bedret kommunikasjon med fastleger, fysikalsk institutter, helsestasjon og legevakt. Det sendes epikriser på alle henviste pasienter, både situasjonsepikrise etter førstegangsundersøkelse og sluttepikrise ved avslutning av behandling. Henvisende instanser vil også motta kopier av bildediagnostiske undersøkelser og henvisninger/henvisningsvar til spesialisthelsetjenesten. 

Dersom det er spørsmål ang kommunikasjon, ta kontakt på info@nemus.no eller ring 928 88 288