Har du ikke vært pasient hos oss tidligere er det viktig at du trykker på "Ny pasient" etter at du har trykket på "Bestill time".
Bestiller du time for en du kjenner og han/hun ikke har vært hos oss før, er det viktig at du ikke registrerer denne timen på deg selv, men trykker på " Ny pasient". Husk å ha fødselsnummer (11 siffer), adresse og telefonnummer klart.

Er du allerede pasient hos oss, og skal bestille time til en ny behandlingsform, må du ringe oss på tlf. 92888288, slik at vi får satt av nok tid til behandlingen.

928 88 288

Hodepine

Hodepine er en av våre vanligste plager, og har mange og sammensatte årsaker.

Selv om hodepine sjelden skyldes underliggende alvorlig sykdom, skal kraftig og vedvarende hodepine alltid tas alvorlig. Dette er spesielt viktig hos barn, og hvis hodepinen inntrer plutselig eller gradvis hos personer som ikke har vært plaget tidligere. Dette skal alltid utredes hos lege.

Symptomer

De ulike typene for hodepine kan ligne på og gå over i hverandre. Det som starter som en spenningshodepine utløst av hard fysisk trening eller psykisk belastning, kan gå over til nakkehodepine og i neste omgang migrene.

Hodepine ledsages ofte av andre symptomer som kvalme, tretthet, øresus, ustødighet og konsentrasjonsvansker. Mye hodepine vil i det lange løp påvirke humøret.

Vanlige typer hodepine

Spenningshodepine

 • Også kalt stresshodepine eller tensjonshodepine
 • Smerten kan gå til begge sider av hode
 • Begynner ofte som muskelspenning i nakken eller skuldre, som sprer seg til bakhode og frem mot pannen. Føles som et stramt bånd.
 • Oppstår oftest uten kvalme eller forvarsel.
 • Ofte stressrelatert.

Nakkehodepine

 • Også kalt cervikogen hodepine
 • Skyldes låsninger i nakkens ledd som gir hodepine, nakkesmerter og stram muskulatur øverst i nakken.
 • Kan forverres ved uheldige nakkestillinger eller bevegelse.

Migrene

 • Anfall varsles ofte med karakteristiske synsforstyrrelser som flimring, prikking eller lynglimt.
 • Pulserende smerte.
 • Som regel bare på en side av hodet.
 • Vanligvis intens smerte som forverres ved anstrengelse.
 • Kvalme og overfølsomhet for lys- og lydinntrykk

Medikamentindusert hodepine

 • Langvarig og hyppig bruk av smertestillende medikamenter er en av de vanligste årsakene til kronisk hodepine

Klasehodepine

 • En sjelden og onvalidiserende type hodepine som oftest rammer menn.
 • Kommer i anfall.

Behandling

En og samme pasient kan ha flere typer hodepine. Vi utreder og behandler årsaker til hodepine ved alle våre klinikker. Ofte brukes kiropraktiske korrigeringer, akupunktur, muskelterapi og fokus på livsstilsendringer som viktige elementer i behandlingen.

Kiropraktoren vil gjøre en nevrologisk vurdering, samt se etter feilfunksjoner i ledd og muskulatur i skulder, nakke, hals og hode. Er det snakk om langvarig hodepine, vil vi konferere med akupunktør for å se etter underliggende årsaker.

For pasienter med kronisk hodepine, kan regelmessig oppfølgende behandling være et godt og tryggere behandlingsalternativ enn langvarig bruk av smertestillende medikamenter.

Årsak og forebygging

Hodepine er som alle andre smerter kun et varsel om at noe kan være galt. Smertekilden er ofte feilfunksjoner i nakkens muskler og ledd.

Vanlige kjente årsaker til hodepine:

 • Feilfunksjoner i nakkens muskler og ledd
 • Hodeskader og nakkeskader
 • Kjevespenning og bittfeil
 • Stress
 • Medikamentbruk
 • Pasienter med migrene har en nedarvet overømfintlighet i nervesystemet.
 • Menstruasjon og andre hormonelle endringer, spesielt hos de som har migrene.

Du kan selv gjøre grep for å forebygge hodepine:

 • Lev sundt.
 • Søk trivsel og unngå stress i hverdagen
 • Hold deg i fysisk god form.
 • Dersom du i lang tid har brukt smertestillende på grunn av hodepine eller andre plager, forsøk nedtrapping og avslutt bruken i noen uker for å se om hodepinen avtar.

Les mer om hodepine på forskning.no 


Vi gir time samme dag og har åpent 365 dager i året.
RING OSS Bestill time online