Har du ikke vært pasient hos oss tidligere er det viktig at du trykker på "Ny pasient" etter at du har trykket på "Bestill time".
Bestiller du time for en du kjenner og han/hun ikke har vært hos oss før, er det viktig at du ikke registrerer denne timen på deg selv, men trykker på " Ny pasient". Husk å ha fødselsnummer (11 siffer), adresse og telefonnummer klart.

Er du allerede pasient hos oss, og skal bestille time til en ny behandlingsform, må du ringe oss på tlf. 92888288, slik at vi får satt av nok tid til behandlingen.

928 88 288

Lår og leggsmerter

De fleste smerter i lår og legg kommer etter akutte traumer i forbindelse med aktivitet.

Behandling

Det er viktig med utredning for å se om plagene er muskulære eller relatert til rygg, hofte, kne eller ankel. Er smerten av muskulært opphav brukes muskelterapi, akupunktur og trykkbølgebehandling. Dersom det er andre indikasjoner vil kiropraktor henvise til bildediagnostiske undersøkelser, oftest ultralyd eller MR.

Les på klokavskade.no for mer informasjon om akuttbehandling av lår- og leggskader.

Årsak og forebygging

De fleste smerter i lår og legg kommer av traumer i forbindelse med aktivitet. Utvikler smerten seg over tid, er det ofte snakk om overbelastning. Smerter i lår og legg kan også skyldes nerverotstrykk fra korsryggen. Det er viktig å få undersøkt smerten slik at du kan få rett form for behandling.

Akutt muskelskade

En akutt muskelskade i lår eller legg oppstår når fibre i muskelen forstrekkes eller rives av. Har du drevet idrett er det stor sjanse for at du har opplevd å få en strekk i en muskel. Heldigvis er de fleste beskjedne og går fort over av seg selv, men av og til ser vi større avrivninger som fører til blødninger i muskelen.

Slike akutte muskelskader oppstår gjerne under idrett eller annen fysisk belastning. Da er det greit å vite hva man skal gjøre umiddelbart etter at skaden har oppstått. Målsettingen med behandlingen er å begrense blødningen og forebygge eller lindre smerter som måtte oppstå

En god akuttbehandling er å følge PRICE-prinsippet (protection, rest, ice, compression, elevation).

  • Beskyttelse og hvile er kanskje det mest innlysende elementet i behandlingen. Vedvarende aktivitet av det skadede området vil kun føre til mer blødning og betennelsesreaksjon.
  • Is legges på det skadde området. Du kan benytte noe du har i frysen eller en ispose som du får kjøpt på apoteket eller i en sportsforening. Effekten av denne type kuldebehandling vil ikke være stor, og forskning viser at kulden kun reduserer blodgjennomstrømming i begrenset grad.
  • Kompresjon er det absolutt viktigste elementet i denne behandlingen. Bruk pelott eller ispose på det skadde stedet, og surr rundt med et elastisk bind. Det er viktig å binde stramt nok.
  • Elevasjon er det siste elementet i denne behandlingen. Sør etter å holde det skadde stedet så høyt som mulig, helst 30 cm over hjertehøyde. Dette er for å redusere blodtrykket mot skadestedet så mye som mulig
  • Etter at akuttfasen er over vil akupunktur med strøm eller lett massasje kunne bidra til raskere rehabilitering.

Vi gir time samme dag og har åpent 365 dager i året.
RING OSS Bestill time online