Har du ikke vært pasient hos oss tidligere er det viktig at du trykker på "Ny pasient" etter at du har trykket på "Bestill time".
Bestiller du time for en du kjenner og han/hun ikke har vært hos oss før, er det viktig at du ikke registrerer denne timen på deg selv, men trykker på " Ny pasient". Husk å ha fødselsnummer (11 siffer), adresse og telefonnummer klart.

Er du allerede pasient hos oss, og skal bestille time til en ny behandlingsform, må du ringe oss på tlf. 92888288, slik at vi får satt av nok tid til behandlingen.

928 88 288Nettstedsoppsett

Bettina Bergerøy Knudsen

Fysioterapeut

Bettina Bergerøy Knudsen er autorisert fysioterapeut og medlem av Norsk Fysioterapeutforbund. Hun har studert ved VIA University College i Aarhus (Danmark).

Etter endt utdannelse har hun jobbet som fysioterapeut i Nordreisa Kommune i Troms. Her har arbeidsoppgavene vært mange, og hun har blant annet jobbet med geriatri, behandling og rehabilitering av plager i muskel-, nerve- og skjelettsystem. Hun har hatt individuelle behandlinger så vel som gruppetreninger.

Bettina tiltales av et høyt faglig nivå og mener det tverrfaglig samarbeidet er det mest optimale behandlingsforløp. Hun mener at fysioterapi i stor grad handler om å ta seg tid til å lytte til den enkelte, og sammen finne redskaper til hvordan man på best mulig måte kan takle og forstå egen sykdom eller tilstand og se muligheter, fremfor begrensninger. Lystbetonte og aktive tilnærminger i kombinasjon med en mer passiv og spesifikk behandling, mener hun vil gi det mest optimale behandlingsresultat.

I sin behandling anvender Bettina blant annet intramuskulær stimulering, også kalt dry needling, som er en muskulær behandlingsteknikk med akupunkturnåler, og har god erfaring med dette.

I tillegg er idrett og trening en stor lidenskap og dette ønsker hun å ta med seg inn i jobben som fysioterapeut, da fysisk aktivitet og treningsveiledning er en viktig del av behandlingen hos en fysioterapeut. Her er det viktig med god oppfølging for å forbygge tilbakefall og nye skader/plager.

Kurs: Dry Needling, Kinesiotape KT 1, massasjekurs samt første del av trenerutdannelsen i håndball.

Bettina er behandlingsansvarlig for FALK Håndball Horten.