Har du ikke vært pasient hos oss tidligere er det viktig at du trykker på "Ny pasient" etter at du har trykket på "Bestill time".
Bestiller du time for en du kjenner og han/hun ikke har vært hos oss før, er det viktig at du ikke registrerer denne timen på deg selv, men trykker på " Ny pasient". Husk å ha fødselsnummer (11 siffer), adresse og telefonnummer klart.

Er du allerede pasient hos oss, og skal bestille time til en ny behandlingsform, må du ringe oss på tlf. 92888288, slik at vi får satt av nok tid til behandlingen.

928 88 288

Tverrfaglig miljø med pasienten i sentrum

VI tilbyr deg en profesjonell kartlegging og undersøkelse av din problemstilling. På bakgrunn av denne, gjør vi en tverrfaglig vurdering som grunnlag for din behandlingsplan. Vi er opptatt av resultater, og kvalitetssikrer progresjon underveis. Våre klinikker består av Kiropraktorer, Fysioterapeuter, Osteopat, Akupunktør, Massasjeterapeuter og Coach. Vi tilbyr blant annet Trykkbølgebehandling, FMS (functional movement screening) og gruppetrening. 

Vi er godt oppdatert i utviklingen og fremskritt innen behandlingsmetoder og behandlingsteknologi. Vi tilpasser oss raskt etter ny kunnskapsbasert klinisk tankegang og evidensbasert praksis. 

I vårt tverrfaglige miljø setter vi pasienten i sentrum og sørger for den behandling som fungerer best for deg. Velkommen til våre klinikker! Vi er sentralt plassert for deg som bor i Horten, Nøtterøy, Tønsberg eller på Tjøme.

1002.
1032.
1082.
262.
302.

Fordi muskelskjelett lidelser som oftest er sammensatte og komplekse, kreves en grundig individuell undersøkelse og vurdering. 

Fordi muskelskjelett lidelser som oftest er sammensatte og komplekse, kreves en undersøkelse og vurdering som tar hensyn til at du ikke er som alle andre.

Kiropraktoren er en primærkontakt på muskel-/skjelettlidelser. Ofte kreves det et samarbeid mellom flere terapeuter for å komme i mål. Vi benytter et felles journalsystem. Vi har morgenmøter der vi i felleskap diskuterer deg som pasient. Lunsjene benyttes til tverrfaglig utveksling av kunnskap og vi har fellesmøte hver måned der vanskelige kasustikker diskuteres på tvers av profesjoner. Vi har også en meget lav terskel for å gå inn til hverandre på behandlingsrommene for å be om hjelp.

Kiropraktoren har autorisasjon og har samme rettigheter som legen ift henvisninger til spesialist, sykehus, MR og røntgen.

Du vil alltid bli vurdert på fysisk aktivitet, kosthold, hvile, mental situasjon og livsstil, fordi dette er faktorer som påvirker hvordan kroppen fungerer. Kiropraktoren har autorisasjon og har samme rettigheter som legen ift henvisninger til spesialist, sykehus, MR og røntgen.

Velkommen til våre klinikker!