Har du ikke vært pasient hos oss tidligere er det viktig at du trykker på "Ny pasient" etter at du har trykket på "Bestill time".
Bestiller du time for en du kjenner og han/hun ikke har vært hos oss før, er det viktig at du ikke registrerer denne timen på deg selv, men trykker på " Ny pasient". Husk å ha fødselsnummer (11 siffer), adresse og telefonnummer klart.

Er du allerede pasient hos oss, og skal bestille time til en ny behandlingsform, må du ringe oss på tlf. 92888288, slik at vi får satt av nok tid til behandlingen.

928 88 288

Coaching

Hva er coaching

Coaching handler om å støtte og hjelpe mennesker til å bevege seg mot det de virkelig ønsker at livet skal gi dem. Coaching er å lede mennesker til å utforske og utvikle flere muligheter både i privatlivet og i arbeidslivet. Coaching løser ikke problemer alene, men hjelper deg til å finne nye løsninger gjennom gode samtalerutiner og kommunikasjonsformer. Slike rutiner, eller vaner, er ofte knyttet til egne holdninger. Coaching er derfor å støtte mennesker i den endringsprosessen som må til for å oppnå resultatmål eller læringsmål.

Om behandlingen

Hos oss utfordres du på dine virkelige verdier. Dersom du ikke lever i tråd med dine verdier, vil mange føle en indre uro. Når vi utfordres på våre verdier og våre egenskaper, blir svarene ofte klare men valget om å gjøre en endring er ofte vanskelig å ta. Vår coach motiverer deg til og følger deg opp på de valgene og endringene du selv kjenner du må ta, for at livet skal bli slik du ønsker. Motivasjon og oppfølging er essensielt.

Vår coach